สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อำเภอ หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ หนองสูง ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ใน หนองสูง ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ หนองสูง ประมาณ 1.58 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 38Nong Sung01
ที่อยู่ 42/9 Moo.8 Nong Sung Nuea Sub-District, Nong Sung District, Mukdahan Province
ชื่อผู้ติดต่อ Miss Pitattrakorn Sinvad
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ หนองสูง ประมาณ 11.23 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 38KhamCha-I01
ที่อยู่ 65/5 Moo 1 Nam Thiang Sub-District, KhamCha-I District, Mukdahan
ชื่อผู้ติดต่อ Benchamat Patthum
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ หนองสูง ประมาณ 24.19 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 38Nikhom Kham Soi01
ที่อยู่ 362 Moo 5 Nikhon Khamsoi Sub-District, Nikhon Khamsoi District, Mukdahan
ชื่อผู้ติดต่อ Ekkalak Somrit
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ หนองสูง ประมาณ 24.72 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 34Moei Wadi01
ที่อยู่ No.14 Moo.6 Moei Wadi , Moei Wadi , Roi Et 45250
ชื่อผู้ติดต่อ Mr.Teerapon Karchak
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ หนองสูง ประมาณ 26.33 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 34Nong Phok01
ที่อยู่ No. 155/6 Moo 11 Nong Phok, Nong Phok, Roi Et 45210
ชื่อผู้ติดต่อ Miss.Piyakhun Chachiyo
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อื่นๆ