สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อำเภอ กรงปีนัง จังหวัด ยะลา

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ กรงปีนัง ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ใน กรงปีนัง ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ กรงปีนัง ประมาณ 11.24 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 76Mueang Yala01
ที่อยู่ 525 Phang Mueang 4 Rd., Sateng, Amphone Mueang Yala, Yala 95000
ชื่อผู้ติดต่อ Dusadee Deemae
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ กรงปีนัง ประมาณ 11.46 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 76Raman01
ที่อยู่ 337/10 M.1, Yala-Kota Road, Kota Baru, Raman, Yala, 95130
ชื่อผู้ติดต่อ Saifuloh Waemaming
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ กรงปีนัง ประมาณ 12.49 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 76Yaha01
ที่อยู่ 8/4 M.6, Yaha, Yaha, Yala, 95120
ชื่อผู้ติดต่อ Arisman Jeh-hah
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ กรงปีนัง ประมาณ 13.12 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 76Mueang Yala02
ที่อยู่ 49/35 M.1, Sateng Nok, Mueang Yala, Yala, 95000
ชื่อผู้ติดต่อ Mr.Saran Rochanaputthi
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ กรงปีนัง ประมาณ 22.14 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 76Bannang Sata01
ที่อยู่ 57/3 M.3, Bannang Sata, Bannang Sata, Yala, 95130
ชื่อผู้ติดต่อ Nurdeen tuyong
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ กรงปีนัง ประมาณ 23.09 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 75Mae Lan01
ที่อยู่ 80/8 M.4, Mae Lan, Mae Lan, Pattani, 94180
ชื่อผู้ติดต่อ Madeehah Valeng
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อื่นๆ