สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ เมืองยะลา ครอบคลุมพื้นที่ 14 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ใน เมืองยะลา ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยะลา ประมาณ 7.37 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 76Yaha01
ที่อยู่ 8/4 M.6, Yaha, Yaha, Yala, 95120
ชื่อผู้ติดต่อ Arisman Jeh-hah
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยะลา ประมาณ 11.95 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 76Mueang Yala01
ที่อยู่ 525 Phang Mueang 4 Rd., Sateng, Amphone Mueang Yala, Yala 95000
ชื่อผู้ติดต่อ Dusadee Deemae
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยะลา ประมาณ 14.08 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 76Mueang Yala02
ที่อยู่ 49/35 M.1, Sateng Nok, Mueang Yala, Yala, 95000
ชื่อผู้ติดต่อ Mr.Saran Rochanaputthi
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยะลา ประมาณ 16.76 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 75Mae Lan01
ที่อยู่ 80/8 M.4, Mae Lan, Mae Lan, Pattani, 94180
ชื่อผู้ติดต่อ Madeehah Valeng
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยะลา ประมาณ 18.31 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 76Raman01
ที่อยู่ 337/10 M.1, Yala-Kota Road, Kota Baru, Raman, Yala, 95130
ชื่อผู้ติดต่อ Saifuloh Waemaming
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยะลา ประมาณ 24.61 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 75Khok Pho01
ที่อยู่ 174/20 M.7, Khok Pho, Khok Pho, Pattani, 94120
ชื่อผู้ติดต่อ Muhammadsodi Jehwae
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยะลา ประมาณ 28.25 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 71Saba Yoi01
ที่อยู่ 5/3 M.1, Saba Yoi, Saba Yoi, Songkhla, 90210
ชื่อผู้ติดต่อ Nurma lohni
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยะลา ประมาณ 28.89 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 75Yarang01
ที่อยู่ 4/56 M.3, Yarang, Yarang, Pattani, 94160
ชื่อผู้ติดต่อ Muslihah Tohwaema
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อื่นๆ