สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ เมืองยโสธร ครอบคลุมพื้นที่ 18 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ใน เมืองยโสธร ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยโสธร ประมาณ 0.72 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 24Mueang Yasothon02
ที่อยู่ No. 199/2-3 Nai Mueang, Mueang Yasothon, Yasothon 35000
ชื่อผู้ติดต่อ Miss.Supavanan Wannawan
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยโสธร ประมาณ 2.83 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 24Mueang Yasothon01
ที่อยู่ No. 354-353 Moo 6 Khuang Kham, Mueang Yasothon, Yasothon 35000
ชื่อผู้ติดต่อ Miss.Paramaporn Sukchan
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยโสธร ประมาณ 14.01 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 34Phanom Phrai01
ที่อยู่ No.438/1 Moo.3 Phanom Phrai, Phanom Phrai, Roi Et 45140
ชื่อผู้ติดต่อ Miss.Jira Kimpratet
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยโสธร ประมาณ 14.01 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 34Phanom Phrai01
ที่อยู่ No.438/1 Moo.3 Phanom Phrai, Phanom Phrai, Roi Et 45140
ชื่อผู้ติดต่อ Miss.Jira Kimpratet
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยโสธร ประมาณ 17.21 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 24Sai Mun01
ที่อยู่ No.206 Moo.16 Sai Mun , Sai Mun , Yasothon 35170
ชื่อผู้ติดต่อ Mr.Arocha Hangnak
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยโสธร ประมาณ 22.71 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 24Kham Khuean Kheao01
ที่อยู่ No. 824 Moo 2 Lumphuk, Kham Khuean Kheao, Yasothon 35110
ชื่อผู้ติดต่อ Miss.Nattida Yavanophat
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยโสธร ประมาณ 25.93 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 24Pa Tio01
ที่อยู่ No.34/1 Moo.4 Pho Sai , Pa Tio , Yasothon 35150
ชื่อผู้ติดต่อ Miss.Waraporn Parsopa
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยโสธร ประมาณ 26.49 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 34Nong Hi01
ที่อยู่ No. 43/2 Moo. 2 Nong Hi , Nong Hi , Roi Et 45140
ชื่อผู้ติดต่อ Mr.Buncha Kamnhongyang
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยโสธร ประมาณ 27.99 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 34At Samat01
ที่อยู่ No 358/2 Moo 1 Atsamat , Atsamat , Roi-et 45160
ชื่อผู้ติดต่อ Mongkol Pisping
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อื่นๆ