สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด เชียงใหม่

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด เชียงใหม่ ครอบคลุม 25 อำเภอ ได้แก่