สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด อุบลราชธานี

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด อุบลราชธานี ครอบคลุม 25 อำเภอ ได้แก่