สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด สมุทรสงคราม

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด สมุทรสงคราม ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่