สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด สงขลา

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด สงขลา ครอบคลุม 16 อำเภอ ได้แก่