สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด ร้อยเอ็ด

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด ร้อยเอ็ด ครอบคลุม 20 อำเภอ ได้แก่