สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด ยะลา

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด ยะลา ครอบคลุม 8 อำเภอ ได้แก่