สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด ภูเก็ต

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด ภูเก็ต ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่