สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด พัทลุง

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด พัทลุง ครอบคลุม 11 อำเภอ ได้แก่