สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด พะเยา

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด พะเยา ครอบคลุม 9 อำเภอ ได้แก่