สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด ปัตตานี

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด ปัตตานี ครอบคลุม 12 อำเภอ ได้แก่