สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุม 8 อำเภอ ได้แก่