สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด บุรีรัมย์

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด บุรีรัมย์ ครอบคลุม 23 อำเภอ ได้แก่