สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด ขอนแก่น

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด ขอนแก่น ครอบคลุม 26 อำเภอ ได้แก่