สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จังหวัด กระบี่

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในจังหวัด กระบี่ ครอบคลุม 8 อำเภอ ได้แก่