สาขาให้บริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ บ้านแหลม ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ใน บ้านแหลม ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ บ้านแหลม ประมาณ 5.50 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 62Ban Laem01
ที่อยู่ 67/3 Moo 4 Ban Laem Sub-district Ban Laem District Phetchaburi Province
ชื่อผู้ติดต่อ Smith Arj-uean
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ บ้านแหลม ประมาณ 7.06 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 62Mueang Phetchaburi01
ที่อยู่ 681/27,681/28, Moo5, Banmo Sub-district, Mueang Phet Buri District, Phet Buri Province
ชื่อผู้ติดต่อ โศภณ ลุ่มบุตร
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ บ้านแหลม ประมาณ 7.10 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 62Mueang Phetchaburi03
ที่อยู่ 683/35,683/36,683/37 Moo5 Ban Mo Subdistrict Mueang Phetchaburi District Phetchaburi Province
ชื่อผู้ติดต่อ ตฤณ พุ่มดอกไม้
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ บ้านแหลม ประมาณ 8.95 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 62Mueang Phetchaburi02
ที่อยู่ 132/10,Tonmamuang Sub-district, Mueang Phetchaburi District, Phetchaburi Province
ชื่อผู้ติดต่อ ตฤณ พุ่มดอกไม้
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ บ้านแหลม ประมาณ 11.93 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 62Ban Lat01
ที่อยู่ 127 Moo6 Ban Lat Sub-district Ban Lat District Phetchaburi Province 76150
ชื่อผู้ติดต่อ อุบลรัตน์ ทองแย้ม
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ บ้านแหลม ประมาณ 18.44 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 62Khao Yoi01
ที่อยู่ 107/145 Moo 6 Khao Yoi Sub-district Khao Yoi District Phetchaburi Province
ชื่อผู้ติดต่อ สรวิชญ์ อาจหาญ
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ บ้านแหลม ประมาณ 22.21 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 62ThaYang01
ที่อยู่ 305/9 Moo1 Tha-Yang Sub-district Tha-Yang District Phetchaburi Province
ชื่อผู้ติดต่อ ณัฐนันท์ ทองมี
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ บ้านแหลม ประมาณ 26.96 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 61Amphawa01
ที่อยู่ 160/17 Moo 8 Plai Phongphang Sub-district Amphawa District Samut Songkhram Province
ชื่อผู้ติดต่อ Andy
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ บ้านแหลม ประมาณ 27.91 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 61Mueang Samut Songkhram01
ที่อยู่ 134/145, Bangkaew Sub-district, Mueang Samut Songkhram District, Samut Songkhram Province
ชื่อผู้ติดต่อ เกษมณี โง้วสกุล
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ บ้านแหลม ประมาณ 28.60 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ 56Pak Tho01
ที่อยู่ 390/9 Moo 4 Don Sai Sub-district Pak Tho District Ratchaburi Province
ชื่อผู้ติดต่อ พรนิภา สุขเสริม
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-5678
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อื่นๆ